Skip to main content
false
Graag willen we je voorstellen aan

Mieke

Taak GZ-psycholoog Opleiding WO

Tijdens mijn masterstage bij Adelante leerde ik Cicero kennen. Adelante en Cicero leverden samen zorg aan revalidanten die herstellende zijn van een beroerte. Ik merkte dat zowel de volwassenenzorg als ouderenzorg mijn interesse wekten en ik koos ervoor me na mijn studie verder te verdiepen in de ouderenproblematiek. Toen vlak na mijn afstuderen een vacature voorbij kwam voor de geriatrische revalidatiezorg bij Cicero, twijfelde ik dan ook geen moment, en solliciteerde.

Dat is inmiddels zo’n vijf jaar geleden. Ik heb eerst drie jaar als basispsycholoog gewerkt en ben vervolgens gestart met de opleiding tot GZ-psycholoog.  

Het werken in zowel de revalidatie, de intramurale én extramurale zorg zorgt voor een afwisseling die mij enorm aanspreekt. Elke zuil vraagt een andere manier van kijken en expertise waardoor je vaak voor interessante uitdagingen komt te staan. De laatste jaren zie je een duidelijke toename in de complexiteit van problematiek. Ouderen wonen steeds langer thuis waardoor psychische problematiek en gedragsproblematiek vaak al op de voorgrond staan wanneer mensen bij ons komen wonen.

Maar ook de samenwerking in het multidisciplinaire team om te onderzoeken op welke manier wij onze cliënten zo goed mogelijk kunnen helpen, bevalt mij. Vanuit ieders expertise worden de mogelijkheden en behoeftes van de cliënt in kaart gebracht om van daaruit zo goed mogelijk richting te kunnen geven aan de behandeling.

Cicero biedt GZ-psychologen de kans zich steeds weer te verdiepen in verschillende onderwerpen die zijn/haar interesse wekken. Denk bijvoorbeeld aan het deelnemen aan specialistische kerngroepen, een nieuwe functie als Wet-zorg-en-dwangfunctionaris of het geven van werkbegeleiding aan collega’s uit je vakgroep.  

En omdat er op een laagdrempelige manier met elkaar gewerkt wordt, heerst er een prettige sfeer. Er wordt altijd tijd vrijgemaakt om samen met elkaar te sparren of vragen te stellen wanneer je hier behoefte aan hebt.