Skip to main content
false

Wilt u uw talenten en ervaring inzetten om de cliëntenraad van ons zorgcentrum Schuttershof in Brunssum voor te zitten? Heeft u affiniteit met de ouderenzorg en past u bij onze kernwaarden ‘vriendelijk, vertrouwd en vakkundig’? Bent u tevens op de hoogte van het reilen en zeilen in de gezondheidszorg en de meerwaarde van goed werkende medezeggenschap? Lees dan snel verder, want wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de cliëntenraad van Schuttershof!

Wat gaat u doen?
Binnen Cicero vinden we meepraten, meedoen en meebeslissen door middel van zeggenschap, medezeggenschap en inspraak van essentieel belang voor het leveren van goede zorg. De (lokale) cliëntenraad heeft een belangrijke rol in het realiseren hiervan.

Als voorzitter van de cliëntenraad bent u het aanspreekpunt voor leden van de raad en het managementteam van zorgcentrum Schuttershof. Tevens onderhoudt u contact met hen omwille van de continuïteit van de raad. U neemt zitting in werkgroepen en commissies binnen Schuttershof, waar vertrouwelijkheid en complexiteit een rol spelen en/of waar het onderwerp beleidsmatige of locatiespecifieke keuzes betreft. U volgt in de rol van voorzitter de ontwikkelingen in de organisatie en de ouderenzorg in het algemeen.

Wie is Cicero Zorggroep?
Cicero Zorggroep is een toonaangevende en vernieuwende Zuid-Limburgse ondernemer, die ouderen en mensen met een beperking ondersteunt om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven.

Cicero Zorggroep levert cliëntgerichte, kwalitatief hoogstaande intra-, semi-, en extramurale zorg en diensten aan zo’n 2.500 cliënten, vanuit diverse zorglocaties in Zuid-Limburg. De 2.500 medewerkers en 700 vrijwilligers zijn aanspreekbaar op de kernwaarden: vriendelijk, vertrouwd en vakkundig.

Cicero Zorggroep kent één centrale en meerdere lokale cliëntenraden. De centrale cliëntenraad (CCR) behandelt de zaken die van belang zijn voor het Cicerobrede beleid; de lokale cliëntenraden (CR) behandelen de zaken die van lokaal belang zijn. De centrale cliëntenraad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. De voorzitters van de lokale cliëntenraden zijn tevens lid van de centrale cliëntenraad.

Wat vragen wij van u?

 • Deskundigheid en vaardigheid m.b.t. de taak en rol van de cliëntenraad of de bereidheid tot scholing om deze te ontwikkelen;
 • Integriteit: kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie en informatie onder embargo;
 • Kunnen leidinggeven aan de lokale raad in woord en geschrift;
 • Een vergadering goed voorbereiden op basis van de vergaderstukken;
 • Een vergadering leiden door middel van het samenvatten van standpunten;
 • Inhoud van de vergaderagenda en bijlagen vaststellen;
 • Kunnen samenwerken met het managementteam van de locatie;
 • Goede gesprekspartner kunnen zijn voor zowel de leden van de raad als het management;
 • Kunnen onderhandelen binnen de raad en met het lokale management;
 • Kunnen omgaan met conflicten en weerstand binnen de raad;
 • Kunnen omgaan met feedback op eigen functioneren en functioneren van de raad.

Wat bieden wij u?
Als voorzitter van de cliëntenraad van Schuttershof en tevens lid van de centrale cliëntenraad bent u niet aan Cicero Zorggroep verbonden door middel van een dienstverband. U ontvangt een vergoeding voor uw diensten.

Heeft u nog vragen?
Wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op met de huidige voorzitter van de cliëntenraad, Marlies Wroniak (m.wroniak@cicerozorggroep.nl), of met locatiemanager José Peeters (06 126 645 40 / pgj.peeters@cicerozorggroep.nl).

Solliciteren?
U kunt uw CV en motivatiebrief vóór vrijdag 23 december sturen naar sollicitatie@cicerozorggroep.nl, ovv ‘Voorzitter cliëntenraad Schuttershof’.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.