Skip to main content
Graag willen we je voorstellen aan

Margoth

Taak Gespecialiseerd Thuisbegeleider

Vanaf 2019 ben ik werkzaam als gespecialiseerde thuisbegeleider bij Cicero. Ik was daarvóór al werkzaam in de zorg en werken met kwetsbare ouderen heeft altijd al mijn voorkeur gehad. Maar deze functie is echt iets voor mij! Als GTB’er heb je namelijk de tijd om de cliënten en hun mantelzorgers écht de aandacht en begeleiding te geven die ze nodig hebben in de thuissituatie.

Toen ik de overstap maakte, kwam ik in een fijn en betrokken team terecht. Dat klinkt misschien een beetje vreemd omdat we vooral solistisch met onze cliënten bezig zijn, maar we hebben onderling veel contact en we zoeken elkaar op als we ergens even tegenaan lopen.

Gespecialiseerde thuisbegeleiding is maatwerk: we bieden ondersteuning en begeleiding aan mensen die niet meer in staat zijn om de regie over hun eigen leven te kunnen voeren. En omdat de omgeving juist een belangrijke component van de zorg is, monitoren we ook de mantelzorg(over)belasting.

Het mooie is dat we niet alleen in ons team samenwerken, maar ook multidisciplinair in het afstemmen van zorg. Bijvoorbeeld met de casemanager dementie, de wijkverpleegkundige, de huishoudelijke hulp, de ondersteuner wonen thuis, en de dagbehandeling. We zorgen samen voor wat nodig is zodat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen op een veilige en verantwoorde manier.

In ons werk is het heel belangrijk om een vertrouwensrelatie met de cliënt en zijn of haar mantelzorger op te bouwen. Zo kunnen we er bijvoorbeeld naartoe werken dat de cliënt naar de dagbesteding wil gaan, of toewerken naar een vrijwillige opname in een verpleeghuis of acceptatie van zorg door andere hulpverleners.

Het werken als GTB’er bij Cicero geeft mij echt heel veel energie en voldoening.