Skip to main content
Graag willen we je voorstellen aan

Tom

Taak Psycholoog

Sinds september 2023 werk ik bij Cicero als psycholoog, waar ik zowel mensen met dementie als somatische (lichamelijke) klachten help. Ik werk op veel verschillende locaties en afdelingen en daardoor heb ik contact met veel verschillende mensen. Dat vind ik echt mooi aan mijn baan.

Ik heb vorig jaar de overstap gemaakt van de jeugdzorg naar de ouderenzorg. Ik merk dat in de ouderenzorg het tempo anders ligt. Daardoor heb ik de ruimte om met mensen een band op te bouwen en te kijken naar hun individuele wensen en wat ze nodig hebben. Het gaat hier echt om langdurige levensverbetering en niet alleen om ‘brandjes blussen’. Ook ga ik regelmatig zomaar even langs bij de mensen om een praatje te maken, dat werkt soms preventief. Dan heeft iemand simpelweg wat meer sociaal contact of structuur nodig. Soms is het lastiger. De grote uitdaging in dit werk zit hem voor mij in het helpen van mensen met (zware) dementie. Zij kunnen erg afwezig zijn en dan is het lastig om de oorzaak van hun problemen of het (ongewenste) gedrag te vinden. Je moet dan goede creatieve oplossingen verzinnen om toch de persoon te helpen op een manier die voor hemzelf en zijn leefomgeving werkt. Het is fijn dat er bij Cicero oog, tijd en ruimte is om mijn werk op deze manier in te vullen.

In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn vrienden of mijn gezin: ik heb een lieve vrouw en twee kleine meisjes thuis. Daarnaast trek ik er regelmatig op uit om foto’s te maken van het heelal, de sterren en planeten. Ten slotte wil ik nog iets meegeven wat ik zelf in het afgelopen jaar heb geleerd: bekijk dingen niet alleen vanuit je vakgebied, maar ook vanuit je menselijke inlevingsvermogen. Soms heb je daar zoveel meer aan dan de kennis uit boeken.