Skip to main content

Medewerkertevredenheid

Naast tevreden cliënten zijn tevreden medewerkers net zo belangrijk. Cicero beschouwt de medewerkers namelijk als haar belangrijkste waarde in het realiseren van haar visie en het uitdragen van de kernwaarden vriendelijk, vertrouwd en vakkundig.

In het voorjaar van 2018 heeft Cicero haar periodieke medewerkersonderzoek uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Effectory. Alhoewel er natuurlijk altijd verbeteringen kunnen worden bereikt, waren de resultaten van het onderzoek heel positief. Medewerkers zijn betrokken en gemotiveerd en in het algemeen tevreden over Cicero Zorggroep als werkgever en waarderen Cicero met een 7,3. Cicero wordt gezien als een betrouwbare, solide organisatie, die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

Punten die verbeterd kunnen worden zijn vooral de hoge werkdruk en samenwerking tussen afdelingen/teams.
Op teamniveau worden verbeterplannen opgesteld en verbetersuggesties van medewerkers van het team worden op die manier opgepakt. Daarnaast zullen ook organisatiebreed een aantal acties worden uitgezet.